* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Умови та положення

КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ ВЕБ-САЙТОМ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ЙОГО ПРАВИЛАМИ І УМОВАМИ. ЯКЩО ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЬ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, ПРОСИМО ВАС ПОКИНУТИ САЙТ.

Цей сайт пов'язаний з іншими сайтами, якими також керує група компаній Toshiba. Використання сайтів за зовнішніми посиланнями також зобов'язує до дотримання їхніх правил та умов. У випадку розходження цих умов і положень з умовами і положеннями сайтів за зовнішніми посиланнями, перевагу мають останні.

Контент веб-сайту
Матеріали, розміщені на цьому сайті, в тому числі матеріали з сайтів за зовнішніми посиланнями прямо чи непрямо доступні з цього сайту, надаються без будь-яких гарантій, явних або припущених, включаючи гарантії придатності товарів для конкретної мети, правильності назв чи непорушення прав. Ми не гарантуємо, що матеріали не міститимуть помилок, вірусів, наклепів чи не носитимуть образливий або інший шкідливий характер. Ви берете на себе всі витрати для будь-якого необхідного обслуговування, ремонту або виправлення. Цей сайт може також містити публікації з технічними неточностями або друкарськими помилками, які будуть виправлені після їх виявлення на розсуд компанії Toshiba. Крім того, час від часу ми вносимо зміни в інформацію, що міститься в друкованих виданнях таких публікацій. Ці виправлення та зміни можуть бути внесені на сайт раніше чи пізніше.

Посилання на інші веб-сайти
Матеріали, які можуть бути доступні на сайтах за зовнішніми посиланнями, не підтримуються нами і ми не несемо відповідальності за їх зміст. Будь-яке посилання на такі сайти або будь-які конкретні продукти чи послуги третіх сторін за назвою не формуються і не підтримуються нами, і ви берете на себе всі ризики щодо їх використання.

Відповідальність
Ні за яких обставин ні ми, ні наші філії, співробітники, агенти чи постачальники не несуть відповідальність за будь-яку шкоду, в тому числі прямі, непрямі, випадкові, спеціальні, штрафні або інші втрати (включаючи втрачений прибуток, доходи або подібний економічний збиток) за договором, неправові або інші дії, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання матеріалів, доступних на цьому сайті або будь-якому сайті за зовнішніми посиланнями, навіть якщо ми сповіщені про подібну ситуацію, претензії з боку третіх осіб не приймаються.

Особисте використання і право інтелектуальної власності
Ви погоджуєтесь використовувати цей сайт лише в законних цілях. Ви можете завантажити одну копію інформації, що міститься на цьому сайті, на свій комп'ютер для особистого користування, але не для комерційного використання. Ви не повинні копіювати, використовувати, змінювати, передавати, поширювати, проводити зворотній інжиніринг чи використовувати захищені авторським правом або майнові матеріали на цьому сайті, за винятком випадків, прямо передбачених їх власниками. Використання будь-якого програмного забезпечення, доступного для завантаження з сайту, регулюється умовами відповідної чинної ліцензійної угоди, що постачається з програмним забезпеченням. Усі товарні знаки, знаки обслуговування та фірмові найменування на цьому сайті є марками відповідних власників і будь-яке їхнє несанкціоноване використання суворо заборонено.

Відшкодування
Ви погоджуєтесь не претендувати на відшкодовування збитку нам і нашим філіям від будь-яких претензій, втрат, зобов'язань, збитків і витрат (в тому числі судові витрати), що виникають внаслідок використання цього сайту.

Територіальне охоплення
Цей сайт надає широкий перелік продуктів Toshiba і, отже, може містити посилання або перехресні посилання на конкретні продукти і послуги, недоступні в тій чи іншій країні. Будь-яке посилання не означає, що Toshiba має намір продавати такі товари або послуги в тій чи іншій країні.

Загальна інформація
Ці умови та положення регулюються відповідно до законів Великобританії. Toshiba залишає за собою право в будь-який час додавати, видаляти або змінювати будь-які або всі умови використання з або без попереднього повідомлення.